Et grønt Hvidovre

Home / Et grønt Hvidovre

Lokal natur og grønne områder
Lokal natur og grønne områder
Mere lokal natur og grønne områder

Der skal etableres flere vejtræer, de eksisterende skal vedligeholdes eller udskiftes, og vejheller mv. skal beplantes. Det er vigtigt for både klimaet og miljøet, og ikke mindst lokalmiljøet, at der er grønne områder i umiddelbar nærhed af alle Hvidovres borgere. Klimasikring bør også kunne indtænkes i grønne områder, således at klimasikringen øger de grønne arealer i kommunen. De steder hvor det er muligt, skal større arealer omdannes til grønne områder, f.eks. byhaver der drives af borgere i fællesskab, så der er bedre mulighed for at trække vejret i en travl hverdag i nærheden af hovedstaden. Natur og grønne områder betyder meget for sundheden og dagligdagen.

Fugletårne

Der skal bygges fugletårne i Kystagerparken og Mågeparken, så besøgende og specielt fugleinteresserede har gode muligheder for at observere parkernes fugleliv. Fugletårne vil give mulighed for samarbejde med kommunens folkeskoler om naturoplevelser helt lokalt, og hermed gøre parkerne endnu mere interessante og besøgte. Hvidovre har trods beliggenhed og bebyggelsesgrad nogle fine naturområder, som sagtens kan tåle flere besøg.

Naturlegeplads ved Harrestrup Å

I forlængelse af genopretning og klimasikring af området langs Harrestrup Å er det oplagt at etablere en naturlegeplads med vandtema. Dele af området er beliggende i Københavns Kommune, og naturlegepladsen vil derfor skulle laves som i et samarbejde på tværs af kommunegrænsen. Med en vand-legeplads vil børn allerede fra begyndelsen blive interesserede og beskyttende overfor vores allesammens vandmiljø. Pladsen skal naturligvis udformes, så der er ikke er risiko for ulykker.

Økologisk mad – uden madspild

For SF er det vigtigt, at den mad vi serverer for vores børn og ældre i de kommunale institutioner er af høj kvalitet, økologisk, bæredygtig, belaster klimaet mindst muligt og at vi undgår madspild. Der skal derfor gradvis indføres en målsætning om 100% økologisk mad (og legetøj) i alle daginstitutioner, RÅDHUSET, SKOLER MM. og på plejehjem, kødfrie dage i alle kommunale køkkener og anvendelse af lokalt producerede råvarer efter årstiden. For at undgå madspild skal overskudsmad gives væk til bl.a. hjemløse og herberger samt andre interesserede.

Samarbejde mellem kommune, borgere og virksomheder

Med udgangspunkt i eksisterende og nye samarbejdsfora, skal lokale virksomheder, supermarkeder og andre forretninger have mulighed for at profilere sig med grønne profiler. Der skal – i samarbejde med borgerne – indføres grønne præmieringsordninger og årlige priser, som fokuserer på allerede kendte mærkningsordninger som f.eks. Svanemærket og Ø-mærket. Samtidig skal kampagner udarbejdet og udført i samarbejdet fokusere på naturen som et fælles gode, f.eks. i forhold til henkastning af affald og klimapåvirkning.