Marie-Louise Jørgensen

Marie-Louise Jørgensen
Marie-Louise Jørgensen

Jeg arbejder til dagligt i et jobcenter, hvor jeg møder alle slags mennesker, der på et tidspunkt i deres liv har haft udfordringer og derfor for hjælp i forhold til beskæftigelse. Derudover underviser jeg kvinder med anden etnisk baggrund i det danske arbejdsmarked.

Jeg ønsker, at vi sammen skal sætte en grøn dagsorden her i Hvidovre, med satsning inden for økologi, energirenovering samt genanvendelse, det er vigtigt for vores fremtid og ikke mindst de næste generationer. Derfor jeg gerne arbejde for et grønnere Hvidovre, med en stærk miljø-profil.

Jeg ønsker forsat, at vi skal have folkeskoler, hvor der er plads til alle elever og hvor der er ressourcer til både de elever, som har svært ved skolen, men også de elever, som skal udfordres lidt mere.

Jeg ønsker at vi får værdigheden og trygheden tilbage i ældreplejen. Ældre skal have det godt og have den hjælp, de har brug for. De skal kende deres hjælper, og der skal være tid til en kop kaffe. Ingen ældre skal føle sig ensomme.

Mærkesager

Alle skal med i fællesskabet
Et grønt Hvidovre
Tryghed i alderdommen

Bliv medlem!